El jutge autoritza a endur-se les obres de Lleida a Sixena, si cal, “per la força”

El jutge d’Osca ha dictat una providència que autoritza el trasllat de les obres des del Museu de Lleida a partir de diumenge dia 10 a les 12 de la nit. Això canvia les previsions, que eren que els tècnics del govern d’Aragó i la policia s’hi podien presentar dilluns dia 11 al matí.
El jutge motiva la providència en la “nul·la col·laboració” dels responsables del Museu de Lleida per fer el trasllat, i dona permís a la Guàrdia Civil per entrar al museu, si cal, “per la força”:
“Podran fins i tot utilitzar la força si no els obrissin voluntàriament els accessos a les instal·lacions o a les dependències o estàncies interiors o a qualsevol lloc on es trobin els bens objecte del present procediment d’execució provisional.”