Manifestació dels estibadors a la seu PP de Barcelona

Molts ciutadans donen suport a la Manifestació dels estibadors a la seu PP de Barcelona.