3.300 persones s’examinen de català per obtenir els certificats de Política Lingüística

Un total de 3.300 persones, un 4 % més que l’any passat, s’han presentat als exàmens per a l’obtenció dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, que s’han dut a terme entre el 6 de maig i el 16 de juny d’enguany. Aquesta xifra suposa que el 74,09% de les persones inscrites s’ha presentat a les proves. Respecte de la convocatòria de l’any 2016, les inscripcions s’han incrementat lleugerament, ja que han passat de 4.405 a 4.454. Els resultats de les proves es publicaran el dia 7 de setembre i, des del mateix moment de la publicació, totes les persones presentades tindran accés a un informe detallat dels resultats obtinguts, exercici per exercici.

El certificat amb més demanda torna a ser el de nivell de suficiència (C1), amb 1.832 persones inscrites. En els dos darrers anys s’ha incrementat en un 21,38%. Pel que fa al certificat de nivell superior (C2), s’hi ha inscrit 1.716 persones, una xifra similar a la de l’any anterior (1.745). Els certificats C1 i C2 apleguen el 80% de la inscripció (41,81% i 38,53% respectivament). El certificat de nivell intermedi (B2) ha tingut el 12% dels inscrits i el 8% restant es reparteix entre el certificat de nivell elemental (B1) i el certificat de nivell bàsic (A2).

Pel que fa al nombre de presentats als nivells C1 i C2, cal remarcar que en aquesta edició s’han registrat les xifres més altes des de la implantació del sistema actual de certificats: un 75,24% en el C1 i un 78% en el C2. En la resta de certificats la participació s’ha situa entre el 63 i el 69%. Les proves s’han dut a terme en un total de 17 localitats. A Catalunya, els exàmens s’han fet a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Als municipis de Fraga i a Perpinyà també s’han fet les proves. En el cas de Fraga, s’han fet proves de nivell intermedi (B2) i de nivell de suficiència (C1). Cal destacar la inscripció a aquest darrer certificat, amb un total de 60 persones, de les quals se n’han presentat el 92%. En el cas de Perpinyà, s’han inscrit a les proves 109 persones, majoritàriament als certificats de nivell elemental (B1), i nivell intermedi (B2).

Informació Departament de Cultura